Dry Needling

Dry Needling is een nieuwe behandelmethode van de fysiotherapeut. Door middel van een speciale techniek worden spieren aangeprikt en raken op die manier snel en langdurig ontspannen.

Dry Needling is een specialisatie binnen de fysiotherapie en is één van de behandelvormen voor Myofaciaal pijnsyndroom (MPS).

Bij Dry Needling worden myofasciale triggerpoints (“spierverhardingen”) gedeactiveerd/ontspannen via het gericht prikken met een naald binnen de spier.

In Nederland wordt Dry Needling nog maar door een beperkt aantal fysiotherapeuten beoefend en is daarom nog niet zo bekend. Wereldwijd wordt deze methode echter al jaren met succes toegepast.

Het concept van Dry Needling is gebaseerd op anatomische en neurofysiologische principes. Deze moderne vorm van “Needling”is op geen enkele wijze te vergelijken met klassieke accupunctuur, die gebaseerd is op meridiaanleer en een energetisch gericht concept. Dry Needling werkt direct op de spieren en is geen “energie”behandeling.

Dry Needling is een van de mest effectieve vormen van therapie voor MPS. Een stroom van recente publicaties ondersteunt de effectiviteit van deze methode.

Triggerpoints kunnen zich uiten in:

– Pijn en stijfheid lokaal in de spier en ook pijn elders “op afstand”
– Bewegingsbeperkingen in bijhorende gewrichten
– Verminderde kracht in de betrokken spier(en)
– Pijnontwijkend gedrag; patient gaat “anders” bewegen
– Hoofdpijn, aangezichtspijn en/of kramp

De behandeling

Bij Dry Needling wordt met behulp van uiterst dunne naalden de MTrP’s in de spier nauwkeurig aangeprikt. Dit geeft een lokale aanspanning van een groepje aangedane spiervezels. De patiënt voelt van deze aanspanning, afhankelijk van de spier, soms een licht schokje, soms een diep krampgevoel of kramp op afstand. Daarna ontspant de spier zich meestal direct. Veelal treedt de voor de patiënt zo bekende uitstralingspijn op. Vaak blijft er gedurende enkele uren tot maximaal 2 dagen een gekneusd gevoel aanwezig op de plaats waar geprikt is.

De patiënt ervaart na een Dry Needling behandeling naast pijnverminderinding meestal direct een voelbare daling in de spierspanning en een verbeterde beweeglijkheid en kracht in betrokken spieren.

Effectieve behandelmethode

De behandeling van triggerpoints met de klassieke fysiotherapeutische mogelijkheden is voor het opheffen van een MPS minder effectief gebleken en dit vergt vaak meer behandeling dan wanneer men de MTrP’s met Dry Needling aanpakt. Op basis van klinische ervaring blijkt ene combinatie van Dry Needling, rekken van de spieren en verbetering van de belastbaarheid van de spieren het meest effectief.

Kosten

Dry Needling valt binnen de beroepsomschrijving. Bij Fysiotherapie Hensens maakt Dry Needling deel uit van de gehele behandeling fysiotherapie. Indien uw aanvullende verzekering fysiotherapie dekt, dan vallen ook de kosten voor DRy Needling hieronder.