Echografie

Wat is echografie?

Met echografie kan de fysiotherapeut opnamen maken van het houdings- en bewegingsapparaat: dit wil zeggen van pezen, spieren, banden, slijmbeurzen, botten en gewrichten. Hierdoor zijn we bij Fysiotherapie Hensens in staat diverse aandoeningen in beeld te brengen. Onder meer irritaties van pezen; zoals verdikkingen in de achillespees, een eventuele tenniselleboog en verkalkingen(bijvoorbeeld rond de schouder). Zo zijn er nog veel meer voorbeelden van oorzaken van klachten die met de echografie zichtbaar kunnen worden gemaakt.

Door echografisch onderzoek is het mogelijk de juiste diagnose te stellen en u de behandeling te geven die daarbij hoort. Eventueel kunnen we u doorverwijzen naar de huisarts. Als u bij ons in behandeling komt, kunnen we tijdens het behandeltraject het herstel volgen door tijdens deze periode af en toe echografisch onderzoek te doen.

Wat heeft echografie te bieden?

Echografie biedt tegen lage kosten een non-invasieve manier om diagnostische informatie te krijgen van het bewegingsapparaat. Het onderzoek is snel, gemakkelijk, comfortabel voor de patiënt en kan zo vaak herhaald worden als nodig is. Als de behandelaar zelf het onderzoek uitvoert bij de patiënt ziet hij onmiddellijk de (bewegende) beelden, dit in tegenstelling tot röntgenopnames en MRI welke slechts stilstaande beelden opleveren. Tijdens een echodiagnostisch onderzoek kan de patiënt actief participeren door aan te geven wanneer en bij welke beweging de klachten toe of afnemen. De behandelaar kan dan direct een relatie leggen tussen de klacht en het beeld dat hij ziet.

Welke diagnoses kunnen gesteld worden?

  • Ontstekingen
  • (Gedeeltelijke) Rupturen
  • Vochtophopingen
  • Cysten
  • Calcificaties
  • Peesirritaties
  • Carpaal tunnel syndroom
  • Hielspoor

Wat is de toegevoegde waarde in de praktijk?

Het gebruik van echografie bij Fysiotherapie Hensens heeft als doel visueel inzicht te krijgen in de vermeende pathologie van de patiënt. Hierdoor kan er sneller een diagnose worden gesteld en kan daarmee het meest juiste behandelbeleid worden gestart. Tijdens de behandelingen kan men met behulp van echografie regelmatig visuele feedback krijgen betreffende de ontwikkeling van de aandoening en het gevolgde beleid. Indien nodig kan het beleid tussentijds worden aangepast als het echografische beeld laat zien dat de verbetering stagneert.