Fitkids Leerdam

Project Fitkids

Fitkids is een speciaal fitness- en oefenprogramma dat de Stichting Fitkids heeft opgezet voor kinderen (6-18 jaar) met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening, zodat deze kinderen onder professionele begeleiding kunnen trainen en bewegen in een sportieve en stimulerende omgeving.  Het hoofddoel is om kinderen een nieuwe ‘life-style’ aan te leren zodat zij weer plezier in bewegen krijgen. Daarnaast vormen het verbeteren van de fysieke en mentale conditie een belangrijk doel. Tevens vormt het stimuleren van kinderen om na het Fitkidsprogramma door te gaan met een andere sportactiviteit een belangrijk doel van de Fitkids.

Stichting Fitkids

Stichting Fitkids is een goede doelen instelling die niet gericht is op het maken van winst. Stichting Fitkids is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat de stichting voldoet aan de eisen die de Belastingdienst stelt aan een goede doelen instelling.

 

Tijden

Ma: 18.00-19.00 uur

Do: 18.00-19.00 uur

Locatie

‘Nieuwe Emma’ | Raadsliedenstraat 120 | 4142 BV Leerdam

 

Er kan een folder worden meegegeven.
Aanmelden kan via de receptie.