Geriatriefysiotherapie

Geriatriefysiotherapie is een specialisme dat zich richt op mensen die ouder en minder beweeglijk worden en daardoor belemmeringen of klachten ervaren. Tevens kan de geriatriefysiotherapeut begeleiding bieden aan ‘kwetsbare ouderen’ of ouderen die met een hoge (biologische) leeftijd te maken krijgen met complexe gezondheidsproblematiek.

Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die bijvoorbeeld door beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson verschijnselen vertonen van ouderdom.

De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Daarnaast  adviseert en begeleidt  de geriatriefysiotherapeut ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers en informeert bijvoorbeeld over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

“Kwetsbare ouderen zijn ouderen die door diverse factoren uit balans dreigen te raken of geraakt zijn ten aanzien van hun zelfredzaamheid, maatschappelijke vaardigheden en communicatieve zelfsturing.” ©NVFG