Kinderbekkenfysiotherapie

Zindelijk worden is een leerproces wat meestal vanzelf gaat. Het is wel een ingewikkeld proces waarbij kinderen in staat moeten zijn om vulling van de blaas of darmen te voelen en daarnaast hun bekkenbodemspieren op de juiste wijze moeten aanspannen en ontspannen zodat zij kunnen plassen en/of poepen. Een kind wordt meestal eerst zindelijk voor de ontlasting, vervolgens voor de plas overdag en daarna voor de plas in de nacht.

Kinderbekkenfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie waarbij een kinderfysiotherapeut of bekkenfysiotherapeut zich heeft gespecialiseerd op het gebied van buik-, bekken- en bekkenbodemproblemen bij kinderen. Kinderen en tieners kunnen net als volwassenen problemen hebben met hun bekkenbodem en daardoor plas- en poepproblemen hebben. De therapeut gaat samen met u en uw kind onderzoeken of dit probleem verholpen kan worden.

Welke problemen kunnen er zijn?

 • Urineverlies overdag
 • Bedplassen
 • Erg vaak en/of heel nodig moeten plassen
 • Blaasontstekingen
 • Verlies van ontlasting overdag
 • Angst om te plassen of te poepen
 • Obstipatie
 • Diaree
 • Chronische buikpijn zonder aanwijsbare oorzaak

Intake en onderzoek

Bij aanmelding krijgt u digitaal een vragenlijst toegezonden. Het is de bedoeling dat u deze vragenlijst voor de intake retour zendt. Door middel van deze vragenlijst worden de klachten van uw kind uitgebreid in kaart gebracht.

In deze vragenlijst worden er vragen gesteld over het plassen, poepen, toilethouding, het eten en drinken van uw kind en enkele vragen over zijn/haar complete ontwikkeling en functioneren. Deze vragen zijn van belang om duidelijkheid te krijgen over het probleem en om te kunnen beoordelen welke therapie uw kind nodig heeft.

Wanneer u en uw kind voor de eerste keer komen, zullen er kort nog wat vragen gesteld worden, maar zal de focus op uw kind liggen om een fijne sfeer te creëren.

Na het intakegesprek zal er een onderzoek gedaan worden. Tijdens het onderzoek wordt er gekeken naar de algehele motoriek van uw kind. Dit is nodig om te zien hoe uw kind beweegt en om een inschatting te maken van zijn/haar mogelijkheden om de bekkenbodemspieren te kunnen aan- en ontspannen. Daarnaast zal tevens de functie van de bekkenbodem beoordeeld worden. Er zal tevens gevraagd worden  om vragenlijsten, drink- en vezellijsten in te vullen en een paar dagen plas- of poepdagboekjes bij te houden om een inzicht te krijgen in het probleem.

De bekkenbodemspieren

De bekkenbodemspieren spelen onder andere een belangrijke rol bij het plassen en poepen. Normaal gesproken zijn deze spieren ontspannen.

Zij moeten kunnen aanspannen wanneer er plas of poep opgehouden moet worden en weer volledig kunnen ontspannen wanneer er geplast en gepoept wordt. Bij kinderen met plas- en poepproblemen werken de bekkenbodemspieren vaak te hard en zullen ze vooral moeten leren deze te ontspannen.

Echografie

Binnenkort is in onze praktijk echoapparatuur aanwezig. Door middel van een echo kan er gekeken worden of een kind goed leeg plast, hoe dik de blaasspier is en of er nog ontlasting in de endeldarm aanwezig is. Daarnaast kan door middel van de echo de functie van de bekkenbodem beoordeeld worden. Hiermee is snel inzichtelijk of therapie zinvol kan zijn, of dat het beter is, na overleg met de huisarts, om een kind door te verwijzen naar een kinderarts.

Behandeling

Aan de hand van de intake en het onderzoek wordt beoordeeld of kinderbekkenfysiotherapie zinvol kan zijn en er wordt samen met u een behandelplan opgesteld.

De behandeling zal bestaan uit:

 • Uitleg over de klachten
 • Voorlichting door middel van leuk plaatmateriaal
 • Aanleren juist toiletgedrag, ritme en houding
 • Adviezen ten aanzien van eten en drinken
 • Oefentherapie onder andere gericht op het bewust leren aanspannen en ontspannen van de bekkenbodem

Oefenen

Het is belangrijk om wat men tijdens de behandeling van de therapeut heeft geleerd, thuis samen te oefenen. Behandeling van bekkenbodemproblematiek vraagt een goede motivatie en doorzettingsvermogen van het kind, maar ook medewerking van u als ouder.

Hoe lang het traject van de behandeling gaat duren, is afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht(en) en hoe lang de klacht(en) al bestaat. De therapeut geeft u informatiemateriaal mee naar huis om het op een kindvriendelijke manier te brengen.

Verwijzing en Vergoeding

De kinderfysiotherapeut is sinds enkele jaren direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.

Na het kinderbekkenfysiotherapeutisch onderzoek is er wel altijd, met toestemming van u, schriftelijk en/of telefonisch contact met de huisarts.

Kinder(bekken)fysiotherapie wordt 18x vergoed vanuit de basisverzekering. Als u wilt weten hoeveel behandeling u daarnaast vergoed krijgt van de verzekering, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Contact

De kinderbekkenfysiotherapeut is werkzaam op de volgende locaties:

 • Locatie Eiland

Eiland 83, 4143 EV Leerdam

 • Locatie Nieuwe Emma

Raadsliedenstraat 120, 4142 BV Leerdam

 • Locatie Geldermalsen

Rijksstraatweg 64, 4191 SG Geldermalsen