Kwaliteit

Praktijk voor Fysiotherapie Hensens heeft kwaliteit en transpartantie hoog in het vaandel staan. In toenemende mate is de consument op zoek naar de beste zorg. Daarnaast willen onze zorgpartners ook dat wij de door ons geleverde kwaliteit inzichtelijk maken. Tenslotte is het ook de overheid en onze beroepsorganisaties die met een kritische blik naar ons dagelijks handelen kijken.

Kwaliteit is geen toeval, maar een beredeneerd, georganiseerd en beheerst resultaat. Het is het vermogen om aan de verwachtingen en behoeften van de cliënten te voldoen. Een kwaliteitsmanagementsysteem is een hulpmiddel voor het management om processen te beheersen en om de kwaliteit van een organisatie op systematische wijze te sturen. Het doel is de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren (met als gevolg tevreden klanten) én ook de interne organisatie. De eigen processen van de organisatie zijn hierbij het uitgangspunt.

Health Care Auditing (HCA)

HCA is sinds jaren het auditbureau voor fysiotherapeuten in Nederland. De ontwikkeling van het HKZ ISO 9001-certificeringsschema heeft aan de basis gestaan voor de HCA kwaliteitsaudits fysiotherapie.

HCA heeft zelf een aantal auditproducten ontwikkeld, die zijn toegespitst op de fysiotherapeutische markt en die al jaren naar volle tevredenheid worden afgenomen door verzekeraars en praktijken fysiotherapie. De HCA producten hebben bewezen objectief te zijn en geven een goed inzicht in het kwaliteitsniveau in relatie tot dagelijks handelen. De richtlijnen van het KNGF en de VvOCM hebben hiermee als voorbeeld gediend.

Onze praktijk voldoet aan de HCA eisen en mag zich hiermee Pluspraktijk noemen.

Controle op kwaliteit

Jaarlijks wordt de praktijk gecontroleerd aan de hand van kwaliteitsnormen door auditbureau HCA.

Het Pluspredicaat komt bovenop de kwaliteitssystemen zoals bijvoorbeeld het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) voor fysiotherapeuten van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).