Medische Fitness

Medische fitness is een vorm van training die deel kan uitmaken van een behandeling op basis van de klachten. Deze vorm van training wordt door de zorgverzekeraar vergoed indien er sprake is van indicatie voor deelname en de patiënt voldoende aanvullend verzekerd is. De training wordt begeleid door een fysiotherapeut op basis van trainingsdoelen van de cliënt en heeft een maximale trainingsduur van 3 maanden.

Naar aanleiding van de klacht(en) en de gegevens die uit de intake en het onderzoek naar voren komen kan er een persoonlijk oefenprogramma worden opgesteld met de cliënt. De begeleiding door fysiotherapeuten maakt het mogelijk een programma samen te stellen dat rekening houdt met de aanwezige klacht(en) van de cliënt en daardoor op verantwoorde wijze te kunnen werken aan conditie, stabiliteit, kracht en balans tussen belasting/belastbaarheid.

Doelgroep

  • Aanhoudende en/of steeds terugkerende klachten in het lichaam (knie, heup, bekken, rug, nek, schouder en elleboogklachten)
  • Klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat tgv medische ingrepen of een ongeluk
  • klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat tgv neurologische of orthopedische afwijkingen
  • Cliënten die willen revalideren na een nieuwe knie of nieuwe heup
  • Cliënten die willen revalideren na een hernia operatie
  • Cliënten die willen leren omgaan met chronische pijnklachten
  • Cliënten die door de specialist of huisarts specifiek zijn doorverwezen voor medische fitness

Protocollen/Richtlijnen

Praktijk voor Fysiotherapie Hensens draagt zorg voor correcte en medisch verantwoorde zorg, door te werken aan de hand van door het KNGF opgestelde richtlijnen voor aspecifieke en specifieke aandoeningen.

Doelmatigheid

Er wordt doelmatig getraind en meetinstrumenten worden ingezet om evaluatief te meten. Methodisch handelen is een speerpunt binnen de medische fitness.

Duur: 12 weken (optioneel 6 weken)

Intensiteit: 2x/week (optioneel 1x/week)

Eigen bijdrage: indien voldoende aanvullend verzekerd wordt er geen eigen bijdrage gevraagd.
Let dus goed op uw vergoeding voor fysiotherapie en bespreek de mogelijkheden tijdens het intakegesprek.

Tijden

Ma: 09.00-10.00 uur – Ma: 19.00-20.00 uur
Do: 16.00-17.00 uur – Do: 19.00-20.00 uur

Locatie

‘Nieuwe Emma’ | Raadsliedenstraat 120 | 4142 BV Leerdam.

Het ‘Intake gesprek’ (1-malig): Praktijk Hensens | Eiland 83 | 4143 EV Leerdam