Predicaat ‘Pluspraktijk’

Onze praktijk is er trots op te kunnen laten zien hoogwaardige kwaliteit te leveren en daarmee het predicaat PlusPraktijk (voorkeursleverancier voor o.a. zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea en De Friesland) en het predicaat Topzorg fysiotherapiepraktijk van zorgverzekeraar Menzis te hebben verworven.

 

“Persbericht 1 maart 2012 Menzis”

Praktijk voor Fysiotherapie Hensens krijgt TopZorg predicaat van menzis.

Zorgverzekeraar Menzis heeft Praktijk voor Fysiotherapie Hensens het TopZorg predicaat toegekend. Menzis kent de predicaat TopZorg Fysiotherapie toe aan praktijken die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit van zorg, service en informatie voor de patiënt.

TopZorg fysiotherapie


In Nederland voldoen inmiddels 250 fysiotherapiepraktijken aan de hoogste eisen op het gebied van korte wachttijden, medische kwaliteit en patiëntinformatie waardoor zij zich een TopZorg praktijk mogen noemen. De eisen zijn onder meer gebaseerd op de officiële richtlijnen van de Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en op wensen van diverse patiëntenverenigingen. Een onafhankelijk bureau toetst elke twee jaar of de praktijken voldoen aan de eisen. Door eisen te stellen probeert Menzis de kans op een goed verloop van de behandeling en herstel zo groot mogelijk te maken voor de verzekerde.

TopZorg binnen Menzis

Menzis kent naast fysiotherapie ook TopZorg predicaten toe aan ziekenhuisbehandelingen. Dit betekent zeer goede zorg bij een negental behandelingen in ziekenhuizen, zie www.topzorg.nl. Iedere verzekerde van Menzis heeft toegang tot Topzorg fysiotherapie.

Menzis Businessclub

Samen met andere TopZorg fysiotherapiepraktijken neemt Praktijk voor Fysiotherapie Hensensdeel aan de Menzis Businessclub. Dit is een innoverend en ondernemend netwerk van zorgaanbieders die een mening hebben over de gezondheidzorg en die er samen met Menzis de schouders onder willen zetten. Menzis gaat de dialoog met hen aan, niet alleen om hen invloed te geven op het zorginkoopbeleid, maar ook om van gedachten te wisselen over ontwikkelingen in de zorg. Denk daarbij aan de mogelijkheden van E-health of het stimuleren van zelfmanagement en klantsturing. Ook het stimuleren van een transparante, efficiënte en effectieve zorg behoort tot de uitgangspunten. De actuele discussie over stijgende kosten in de gezondheidszorg vraagt om nieuwe en wellicht onorthodoxe oplossingen. Bundeling van inventieve ideeën vanuit het veld van de ondernemende zorgaanbieders vergroot de kans op het ontwikkelingen van betaalbare oplossingen voor de toekomstige zorg.

Voor meer informatie over Praktijk voor Fysiotherapie Hensens kunt u terecht bij onder nummer 0345-614745 of bezoek de website www.fysiotherapiehensens.nl.

Voor meer informatie over TopZorg of een TopZorg fysiotherapeut kunt u terecht onder nummer 088 222 4242.

 

Pers:

Voor meer informatie kan de pers contact opnemen met de woordvoerder van Menzis Michael Verheul via nummer: 0317 – 45 5765 of 06 12 15 90 02.