Specialisaties en Verbijzonderingen

Professioneel en gespecialiseerd

De algemeen fysiotherapeut is deskundig op het gebied van bewegen. Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen.

Naast algemene fysiotherapie zijn er specialisaties en verbijzonderingen binnen onze praktijk. Deze specialisaties en verbijzonderingen zijn erkend  door het Koninklijk Nederlands Genootschap  voor Fysiotherapie (KNGF) en staan vermeld in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR).

Specialisaties / verbijzonderingen

Een specialist heeft door het volgen van een professionele (master)opleiding specialistische kennis en kunde opgedaan in aanvulling op de algemene kennis en kunde van de fysiotherapeut.

De meeste specialisten binnen onze praktijk hebben naast hun specialisme ook academische kennis en kunde opgedaan tijdens hun ‘masteropleiding’ en mogen zich daarmee ‘professional master’ noemen. Professional masters zijn in staat wetenschappelijke kennis te integreren in het dagelijks handelen van zichzelf en collega’s en helpen daardoor op praktijkniveau mee aan zorg van hoogwaardige kwaliteit.

Specialisaties in onze praktijk:

Fysiotherapeuten kunnen zich tevens verdiepen in een deelgebied binnen de fysiotherapie. Door het volgen van cursussen kunnen zij hun kennis en kunde verbeteren en meer specifieke zorg leveren bij bepaalde klachten. Deze verdieping wordt ‘verbijzondering’ genoemd.

Verbijzonderingen in onze praktijk:

  • Oedeemtherapie (NVFL)
  • Oncologie
  • Bekkenbodemtherapie
  • Fysiotherapie bij bekkenpijn
  • Marsman (verbijzondering op de wervelkolom)
  • Cyriax (verbijzondering op de wervelkolom)
  • Revalidatietherapie (neurologisch en orthopedisch)