Toestemmingsbeleid

Fysiotherapie is een vak in beweging. Om de kwaliteit van het fysiotherapeutisch handelen inzichtelijk te maken is het van belang duidelijk voor ogen te hebben wat de fysiotherapeut precies doet, op welk moment en bij welke patiënt. Het KNGF stelt zich op het standpunt dat kwaliteit van de beroepsgroep is en neemt zelf de regie in het ‘bepalen wat kwaliteit is’ en toetst en borgt deze dan ook. Dit is de hoofdlijn van het programma Kwaliteit in Beweging.  De data uit de kwaliteituitvraag Fysiotherapie wordt ondergebracht in de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Het onderbrengen van de verzamelde data in een eigen database, heeft als grote voordeel dat het KNGF zelf de regie heeft over de eigen data.  Daarnaast brengt Het NIVEL middels ‘NIVEL Zorgregistraties eerste lijn’ de multidisciplinaire zorg en het functioneren van de eerstelijns gezondheidszorg in kaart.  Hieronder worden de overeenkomsten en verschillen tussen enerzijds de ‘Landelijke Database Fysiotherapie’ en anderzijds ‘NIVEL zorgregistraties eerste lijn’ weergegeven aan de hand van vier kernpunten: doel, inhoud gegevensverzameling, wijze gegevensaanlevering en beloning deelname.

Huisregels en betalingsvoorwaarden

Klachtenreglement
Privacyreglement