Trainen in groepsverband

Medische Fitness (op indicatie)
Medische fitness is een vorm van training die deel kan uitmaken van een behandeling op basis van de klachten. Deze vorm van training wordt door de zorgverzekeraar vergoed indien er sprake is van indicatie voor deelname en de patiënt voldoende aanvullend verzekerd is. De training wordt begeleid door een fysiotherapeut op basis van trainingsdoelen van de cliënt en heeft een maximale trainingsduur van 3 maanden.

Fitness onder begeleiding (abonnement)
De praktijk biedt de mogelijkheid (preventief) te (blijven) trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut. Dit kan op basis van een eigen bijdrage (abonnement).

Cliënten kunnen na een traject van medische fitness of individuele training doorstromen naar deze groepen. Men kan zich ook direct aanmelden zonder eerst in behandeling te zijn geweest.

 

Tijden, dagen en meer informatie 
U kunt bij de receptie (administratie) of uw behandelend therapeut terecht voor meer informatie.  Tevens hangen er flyers met informatie in de praktijk en zijn er folders beschikbaar.

Locatie
Alle groepen worden gegeven op locatie ‘Nieuwe Emma’ Raadsliedenstraat 120 – 4142 BV Leerdam